Zdravé bydlení a ekologie

Zelená střecha
  • Dřevo bylo spolu s kamenem a hlínou historicky prvním stavebním materiálem
  • Dřevo je obnovitelný zdroj materiálu, neustále dorůstá
  • Během růstu dřeva se spotřebovává CO2, uvolní se až při spálení nebo rozpadu dřeva
  • V 1m3 dřeva je vázáno 850 kg CO2
  • V posledních 200 letech (kromě období světových válek) se zásoba dřeva v lesích neustále zvyšuje.
  • Dřevěné materiály neuvolňují zdraví škodlivé látky
  • V rámci ČR jde o nejprogresivnější materiál, podíl dřevostaveb na celkové výstavbě vyrostl z 2 % na 11 % během 10 let.
  • Likvidace stavby po jejím dožití je méně náročná, s větším podílem dále využitelných materiálů

Dřevo z dobře obhospodařovaných lesů patří do Dřevníku!