Projekce staveb

Naše firma se zabývá projektováním nízkoenergetických a pasivních staveb, zejména dřevostaveb.

I když máme v nabídce několik typových domů, nejraději navrhujeme domy pro konkrétního klienta   na konkrétní pozemek.

Při projektování klademe důraz na spolupráci s klientem, který se podílí na projektu formou konzultací. Při konzultacích  architekt pozná potřeby klienta a klient si uvědomí a zkonkretizuje svoje požadavky a potřeby.Jenom tak může vzniknout bydlení, které nebude jen představou architekta, ale bude maximálně přizpůsobeno klientovi a místu stavby.

Při návrhu bydlení se zaměřujeme mimo jiné i na finanční stránku věci a vedeme proces navrhování tak, aby na konci bylo možné představy zhmotnit za předem stanovený finanční obnos, tj, že Vám nikdy nenavrhneme stavbu, která je mimo Vaše finanční možnosti a nikdy se Vám nestane, že po ocenění projektu zjistíte, že výše ceny za realizaci převyšuje Váš rozpočet.

Tím, že máme přímou zpětnou vazbu ze staveb ohledně ceny a proveditelnosti jednotlivých konstrukcí, částí a detailů objektu jsme schopni stavbu optimalizovat a šetřit tak Vaše náklady již v projektové fázi.

Snažíme se zkrátka v dnešní době, kdy bývá zhusta považována projektová dokumentace za nutné zlo  a degradována na nezbytnou přílohu žádosti o stavební povolení vytvářet něco víc, něco co Vám ve výsledku nepřinese zbytečné náklady, ale naopak ušetří vícepráce, opravy a předělávky(a tím zvýšené náklady) v důsledku neúplné a nekvalitní projektové dokumentace.

Z výše uvedeného vyplývá, že  cena námi zpracovaného projektu nemůže být nejnižší na trhu. Je ale na klientovi, aby se rozhodl zda zaplatí minimální cenu za v podstatě bezcenné papíry, nebo rozumnou cenu za dokumentaci, do které vložil kus svého názoru a která je výsledkem spolupráce klienta, architekta, projektanta i budoucího zhotovitele stavby.

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci:
Boskovice
Ing. Stanislav Kučera
+420 774 407 165
Brno
Architekt Ing. Petr Jureček
+420 775 107 835
Ing. Oldřich Vojta
+420 602 735 624