Projekce staveb

Naše firma se zabývá projektováním nízkoenergetických a pasivních staveb, zejména dřevostaveb.

I když máme v nabídce několik typových domů, nejraději navrhujeme domy pro konkrétního klienta   na konkrétní pozemek.

Při projektování klademe důraz na spolupráci s klientem, který se podílí na projektu formou konzultací. Při konzultacích  architekt pozná potřeby klienta a klient si uvědomí a zkonkretizuje svoje požadavky a potřeby.Jenom tak může vzniknout bydlení, které nebude jen představou architekta, ale bude maximálně přizpůsobeno klientovi a místu stavby.

Při návrhu bydlení se zaměřujeme mimo jiné i na finanční stránku věci a vedeme proces navrhování tak, aby na konci bylo možné představy zhmotnit za předem stanovený finanční obnos, tj, že Vám nikdy nenavrhneme stavbu, která je mimo Vaše finanční možnosti a nikdy se Vám nestane, že po ocenění projektu zjistíte, že výše ceny za realizaci převyšuje Váš rozpočet.

Tím, že máme přímou zpětnou vazbu ze staveb ohledně ceny a proveditelnosti jednotlivých konstrukcí, částí a detailů objektu jsme schopni stavbu optimalizovat a šetřit tak Vaše náklady již v projektové fázi.

Snažíme se zkrátka v dnešní době, kdy bývá zhusta považována projektová dokumentace za nutné zlo  a degradována na nezbytnou přílohu žádosti o stavební povolení vytvářet něco víc, něco co Vám ve výsledku nepřinese zbytečné náklady, ale naopak ušetří vícepráce, opravy a předělávky(a tím zvýšené náklady) v důsledku neúplné a nekvalitní projektové dokumentace.

Z výše uvedeného vyplývá, že  cena námi zpracovaného projektu nemůže být nejnižší na trhu. Je ale na klientovi, aby se rozhodl zda zaplatí minimální cenu za v podstatě bezcenné papíry, nebo rozumnou cenu za dokumentaci, do které vložil kus svého názoru a která je výsledkem spolupráce klienta, architekta, projektanta i budoucího zhotovitele stavby.

Zpracování PENB

Nabízíme zpracování PENB podle vyhlášky č. 264/2020 Sb. 

Posudky pro dotace

Provádíme posudky pro dotační program Nová zelené úsporám a také pro tzv. Kotlíkové dotace.

Ing. Stanislav Kučera je energetický specialista zapsaný na seznamu MPO.

Projekce pasivních domů

Navrhujeme pasivní domy podle PHPP nebo podle podmínek dotačního programu Nová zelená úsporám.

Ing. Stanislav Kučera je certifikovaný návrhář pasivních domů.

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci: