Výhody stavby ze dřeva

Dřevostavby Boskovice
  • Dřevo je přírodní, lehce opracovatelný materiál
  • Při stavbě ze dřeva vzniká minimum zbytků a i ty jsou využitelné (topení)
  • Hmotnost dřevostavby je 6x menší než klasické stavby, odpadá použití zdvihacích mechanismů, náročných přesunů a nákladné dopravy.
  • Dodatečné úpravy a změny na stavbě jsou lehce proveditelné
  • Chování dřeva při požáru je předvídatelné na rozdíl od kovových konstrukcí. Spálená vrstva uhlíků chrání při požáru zbytek průřezu.
  • Při vhodně navržených skladbách konstrukcí lze úspěšně řešit i požadavky na akustiku.
  • Díky subtilnějším stěnám dosahuje při stejném zastavěném pozemku větších užitných ploch
  • Díky nižší akumulaci se dřevostavby rychleji vytopí (jsou vhodné pro občasně užívané objekty)
  • Životnost dřevěných staveb je stejná jako u zděných (při srovnatelné údržbě)
  • Dřevo je atraktivní i jako pohledový materiál díky svému ušlechtilému vzhledu a snadné opracovatelnosti.