Technologie dřevostaveb

Technoligie dřevostaveb

Technologií výstavby dřevostaveb existuje celá řada, nejvíce zkušeností máme ale s následujícími:

  1. - Two by four, klasická sloupková konstrukce vznikla na americkém kontinentu v 19. století a později byla v evropě různě modifikována.
  2. - Masivní dřevěné panely, mohou být lepené, šroubované, hřebíkované, kolíkované.
  3. - Konstrukce s tesařskými spoji (hrázděné, sloupkové apod.)

1. Two by four

Technologie Two by four je prováděna většinou staveništní variantou (všechny prvky jsou připravovány a sestavovány přímo na staveništi), nebo variantou částečné připravenosti (prvky se připravují  a základní rámy se sestavují v hale). My používáme většinou variantu částečné připravenosti. Základním materiálem jsou KVH konstručkní hranoly, které jsou vysušené na 15 % vlhkost, hoblované a mají sražené hrany. Z těchto hranolů se připravují veškeré prvky konstrukce (dolní i horní prahy, sloupky, věnce, stropnice, krokve apod.). Spojování jednotlivých prvků v rámech se provádí hřebíkováním, není potřeba provádět tesařské spoje. Rámy mezi sebou se potom spojují vruty, celkové tuhosti se dosahuje opláštěním rámů (OSB, DHF desky) nebo výztužnými prvky z oceli. Ocelovými prvky se také kotví rámy k základové desce.

Na opláštěnou a zavětrovanou stavbu se potom provádějí  další skladby konstrukce (tepelné izolace, krytina, vnitřní úpravy). Skladby konstrukcí lze navrhovat podle potřeby, vždy však s přihlédnutím k zejména stavební fyzice, statice a požární bezpečnosti. Z tohoto důvodu používáme hlavně konstrukce již ověřených systémů ( Isover, Isowool, Dektrade). Umíme ale navrhnout a spočítat i konstrukce z různých materiálů (sláma, konopí ...).

2. Masivní dřevěné panely

Masivní dřevěné panely vyrábí různí výrobci (DEKPANEL, KLH, CLT) a tvar panelů je vyráběn podle projektové dokumentace a požadavků stavebníka. Panely jsou vyráběny z desek, které jsou v několika vrstvách kladeny křížem přes sebe a následně spojovány vruty, hřebíky, kolíky nebo lepeny. Tlousťka hotových panelů se pohybuje okolo 80 mm při 3 vrstvách. Kromě stěnových panelů lze provádět i panely stropní a střešní. Vnitřní povrch panelu může být i v pohledové kvalitě, z vnější strany se potom montují vrstvy izolací a finálních povrchů. U skladeb konstrukcí platí stejné zásady jako u jiných systémů, musí vyhovovat zejména z hlediska stavební fyziky, statiky a požární bezpečnosti.

3. Konstrukce s tesařskými spoji

Historicky nejstarší technologie dřevostaveb, používá masivní dřevěné prvky, které jsou spojovány tesařskými spoji. V dnešní době jsou některé tesařské spoje nahrazovány ocelovými prvky. Jedná se o nejpracnější variantu, vyžadující hlubší znalost tesařského řemesla. Použití je zejména u různých pergol, garážových stání a altánů, kde jsou prvky pohledové a  masivní vzhled je požadován stavebníky. Dřevěné prvky mohou být opět z KVH hranolů nebo přímo z pily (u mokrého řeziva je potřeba počítat s trhlinami a deformacemi prvků).

 

Pokud je potřeba a je to výhodné, jsou možné i kombinace technologií.

 

 

dekpanel
DEKPANEL s ověřenou požární odolností, vnější povrch tenkovrstvá pastovitá omítka, vnitřní povrch malba na sádrovláknité desce.