DŘEVOSTAVBA KROK ZA KROKEM

Dřevostavba stejně jako každá jiná stavba je souhrnem úkonů a prací, které následují v dohodnutém pořadí. Popsaný postup lze modifikovat obecně na každou stavbu.

Na začátku celého procesu je rozhodnutí zajistit sobě a své rodině bydlení na úrovni 21. století. Dalším krokem bývá návštěva projektanta nebo architekta, které někdy předchází dlouhé večery prosezené s tužkou nad čtverečkovým papírem, případně u klávesnice počítače s jednoduchým kreslícím programem. Ať už je to jakkoliv, čím dříve dojde k setkání s projektantem, tím dříve může začít smysluplný proces, který nazýváme navrhováním stavby a během kterého Vy jako investor budete vzděláváni ve věcech stavebních, budou Vám vyvraceny Vaše předsudk a budete tříbit svoje názory na stavbu. Projektant na straně druhé postupně pochopí Vaše potřeby a možnosti. Po společné práci bude výsledkem studie stavby, bude vybrán pozemek a budete mít jasno i v otázkách financování stavby, resp. budete mít jasno kolik peněz chcete a můžete do stavby investovat. Toto období trvé podle časových možností stavebníka a projektanta různě dlouho, ale optimální je nic neuspěchat a věnovat se této části alespoň 1/2 roku. Na začátku procesu je možné dělat varianty, škrtat, vracet se k původnímu řešení a vůbec vše důkladně promýšlet, aniž by to stálo mnoho peněz. To později až se začně stavět, bude každá změna mnohonásobně dražší.